________________

  • Kurs i tenkning og skriving - for skrivere av viktige dokumenter
    Dette kurset hjelper kunnskapsteam å tenke strukturert rundt en problemstilling bidrar til raskere/bedre kunnskapsproduksjon og høyere gjenbruksverdi av intellektuell kapital i kunnskapsorganisasjoner. Kurset brukes av store statlige og private virksomheter hvor små beslutningsforbedringer gir store økonomiske eller samfunnsmessige utslag. Kundereferanser - Econ Analyse, Pöyry Consulting, DnB Shipping/Offshore/Logistikk, Fokus Bank, PwC, Statnett, Direktoratet for økonomistyring, Telenor.
  • Jazzcode in English
  • Be om et tilbud fra Jazzcode
    Klikk her eller ring Carl Størmer +4792280846 hvis du ønsker å få et uforpliktende tilbud fra Jazzcode
  • Informasjon om kurs og foredrag
    Les her om foredrag og kurs eller kontakt Carl Størmer på +4792280846 eller epost carl at jazzcode.com
  • Kurs: Lær å si det viktigste først
    Les mer om kurset Prepare, Produce, Present som Carl tilbyr profesjonelle team - analytikere, konsulenter og andre som forberedet beslutninger med store økonomiske konsekvenser. Referanse kunder DnB Bank, Pricewaterhouse Coopers, Pöyry, Stanett, Statoil, m.fl.
  • About Carl Stormer and jazzcode
  • Skryt fra norske kunder
    Hør korte YouTube videoer med norske kunder og publikum om JazzCode
  • Client testimonials (english)
    Video interview with clients (McKinsey, Oracle, Tine) talking about the JazzCode.
  • JazzCode references
    Check out past clients of the JazzCode.
  • JazzCode alumni
    Check out who has appeared with JazzCode

JazzCode Live

  • 0709_hstferie_i_usa_053
    JazzCode performances
My Photo

« August 2008 | Main | November 2008 »

Wednesday, October 29, 2008

Tuesday, October 28, 2008

Wednesday, October 15, 2008