________________

 • Kurs i tenkning og skriving - for skrivere av viktige dokumenter
  Dette kurset hjelper kunnskapsteam å tenke strukturert rundt en problemstilling bidrar til raskere/bedre kunnskapsproduksjon og høyere gjenbruksverdi av intellektuell kapital i kunnskapsorganisasjoner. Kurset brukes av store statlige og private virksomheter hvor små beslutningsforbedringer gir store økonomiske eller samfunnsmessige utslag. Kundereferanser - Econ Analyse, Pöyry Consulting, DnB Shipping/Offshore/Logistikk, Fokus Bank, PwC, Statnett, Direktoratet for økonomistyring, Telenor.
 • Jazzcode in English
 • Be om et tilbud fra Jazzcode
  Klikk her eller ring Carl Størmer +4792280846 hvis du ønsker å få et uforpliktende tilbud fra Jazzcode
 • Informasjon om kurs og foredrag
  Les her om foredrag og kurs eller kontakt Carl Størmer på +4792280846 eller epost carl at jazzcode.com
 • Kurs: Lær å si det viktigste først
  Les mer om kurset Prepare, Produce, Present som Carl tilbyr profesjonelle team - analytikere, konsulenter og andre som forberedet beslutninger med store økonomiske konsekvenser. Referanse kunder DnB Bank, Pricewaterhouse Coopers, Pöyry, Stanett, Statoil, m.fl.
 • About Carl Stormer and jazzcode
 • Skryt fra norske kunder
  Hør korte YouTube videoer med norske kunder og publikum om JazzCode
 • Client testimonials (english)
  Video interview with clients (McKinsey, Oracle, Tine) talking about the JazzCode.
 • JazzCode references
  Check out past clients of the JazzCode.
 • JazzCode alumni
  Check out who has appeared with JazzCode

JazzCode Live

 • 0709_hstferie_i_usa_053
  JazzCode performances
My Photo

« Interessante artikler om Google | Main | Google's Desktop toolbar »

Monday, May 23, 2005

Comments

Innovasjon

Innspillet om å slippe inn utenlandske studenter for å forbedre den nasjonale konkurransekraften er utvilsomt et av de bedre politisk ladede forslag jeg har sett på lang tid. Et slik initiativ ville ikke bare gi en forbedret grobunn for innovasjon, men også en rekke fordeler som Størmer peker på i sitt stykke. Derimot stiller jeg meg spørrende til hvorvidt Norge, nordmenn og skolene har det som må tilbys.

Ledere utdannet i Norge under det stipendet Størmer legger frem, vil takket være den sosialistiske politikken i Norge ikke finne sterke insentiver for å bli værende. Jeg er klar over at Størmer kommenterer denne problemstillingen og viser til et forbedret omdømme, derimot vil den reelle verdiskapningen utføres av ledere som blir i landet (les nordmenn). Selvsagt ser jeg verdien av det forbedrede nettverket, men samtidig ser jeg faren for at det geniale forslaget kan havne i problemer på grunn av Ola Nordmanns mentalitet. For hvor lukrativt vil det være for Dippi Sing å studere i Norge, selv med et stipend, dersom han i sin studietid møter en mentalitet preget av mangel på innovasjon, frykt for samarbeid, tro på janteloven og satt på spissen; et ønske om 6 timers arbeidsdag. Som et eksempel kan jeg si at jeg for tiden arbeider i Boston og dessverre har fått se dette i praksis i form av den store forskjellen mellom Ola's og Joe's mentalitet.

Til sist vil jeg si at jeg liker bloggen meget godt, og har etter å ha blitt introdusert til den sjekket den hyppig.

mvh,

Atle Skalleberg

The comments to this entry are closed.