________________

 • Kurs i tenkning og skriving - for skrivere av viktige dokumenter
  Dette kurset hjelper kunnskapsteam å tenke strukturert rundt en problemstilling bidrar til raskere/bedre kunnskapsproduksjon og høyere gjenbruksverdi av intellektuell kapital i kunnskapsorganisasjoner. Kurset brukes av store statlige og private virksomheter hvor små beslutningsforbedringer gir store økonomiske eller samfunnsmessige utslag. Kundereferanser - Econ Analyse, Pöyry Consulting, DnB Shipping/Offshore/Logistikk, Fokus Bank, PwC, Statnett, Direktoratet for økonomistyring, Telenor.
 • Jazzcode in English
 • Be om et tilbud fra Jazzcode
  Klikk her eller ring Carl Størmer +4792280846 hvis du ønsker å få et uforpliktende tilbud fra Jazzcode
 • Informasjon om kurs og foredrag
  Les her om foredrag og kurs eller kontakt Carl Størmer på +4792280846 eller epost carl at jazzcode.com
 • Kurs: Lær å si det viktigste først
  Les mer om kurset Prepare, Produce, Present som Carl tilbyr profesjonelle team - analytikere, konsulenter og andre som forberedet beslutninger med store økonomiske konsekvenser. Referanse kunder DnB Bank, Pricewaterhouse Coopers, Pöyry, Stanett, Statoil, m.fl.
 • About Carl Stormer and jazzcode
 • Skryt fra norske kunder
  Hør korte YouTube videoer med norske kunder og publikum om JazzCode
 • Client testimonials (english)
  Video interview with clients (McKinsey, Oracle, Tine) talking about the JazzCode.
 • JazzCode references
  Check out past clients of the JazzCode.
 • JazzCode alumni
  Check out who has appeared with JazzCode

JazzCode Live

 • 0709_hstferie_i_usa_053
  JazzCode performances
My Photo

« JazzCode på First Tuesday 1. desember på Rockefeller | Main | Amazon går løs på forlagsbransjen: 70% royalty til forfattere! »

Tuesday, January 05, 2010

Comments

Takker for interessen for temaet.

Noen få, små kommentarer:

Til ditt punkt 1:
De tre kjerneoppgavene til høyskoler og universiteter fremgår av Lov om universiteter og høyskoler:
http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html

Til ditt punkt 2:
Ambisjonen er å utvikle en samlet oversikt over mulige motiver/formål for å drive forskningskommunikasjon (formidling), slik dette fremkommer i litteraturen og i praksis ved Universiteter og høyskoler. Så får det være opp til hver enkelt institusjon å foreta en klarere priotitering blant disse i forhold til strategi og overordnede mål.

Til ditt punkt 3:
Min 10-punkts sjekkliste er basert på erfaring gjennom 15 års erfaring fra journalistikk og mer enn 6 års erfaring fra forskningskommunikasjon.

Dette er praktiske råd som øker sannsynligheten for å bli lest og/eller hørt.

Det er ikke meningen at du skal går rundt og huske alle ti, men bruke det som en sjekkliste. Rekkefølgen er på ingen måte tilfeldig.

Jeg skriver om almenn- og brukerrettet forskningskommunikasjon /forskningsformidling), ikke om vitenskapelig/forskerrettet formidling (slik referansen du oppgir handler om).

Det finnes omfattende litteratur om forskningskommunikasjon, både vitenskapelig og populærvitenskapelig.

Setter pris på at du lister opp alle mine ti råd i bloggposten slik at eventuelle lesere av bloggposten kan sammenligne med dine alternative fire.

Syretesten her er hva som virker best i praksis.

The comments to this entry are closed.