________________

 • Kurs i tenkning og skriving - for skrivere av viktige dokumenter
  Dette kurset hjelper kunnskapsteam å tenke strukturert rundt en problemstilling bidrar til raskere/bedre kunnskapsproduksjon og høyere gjenbruksverdi av intellektuell kapital i kunnskapsorganisasjoner. Kurset brukes av store statlige og private virksomheter hvor små beslutningsforbedringer gir store økonomiske eller samfunnsmessige utslag. Kundereferanser - Econ Analyse, Pöyry Consulting, DnB Shipping/Offshore/Logistikk, Fokus Bank, PwC, Statnett, Direktoratet for økonomistyring, Telenor.
 • Jazzcode in English
 • Be om et tilbud fra Jazzcode
  Klikk her eller ring Carl Størmer +4792280846 hvis du ønsker å få et uforpliktende tilbud fra Jazzcode
 • Informasjon om kurs og foredrag
  Les her om foredrag og kurs eller kontakt Carl Størmer på +4792280846 eller epost carl at jazzcode.com
 • Kurs: Lær å si det viktigste først
  Les mer om kurset Prepare, Produce, Present som Carl tilbyr profesjonelle team - analytikere, konsulenter og andre som forberedet beslutninger med store økonomiske konsekvenser. Referanse kunder DnB Bank, Pricewaterhouse Coopers, Pöyry, Stanett, Statoil, m.fl.
 • About Carl Stormer and jazzcode
 • Skryt fra norske kunder
  Hør korte YouTube videoer med norske kunder og publikum om JazzCode
 • Client testimonials (english)
  Video interview with clients (McKinsey, Oracle, Tine) talking about the JazzCode.
 • JazzCode references
  Check out past clients of the JazzCode.
 • JazzCode alumni
  Check out who has appeared with JazzCode

JazzCode Live

 • 0709_hstferie_i_usa_053
  JazzCode performances
My Photo

« Profil-intervju i Computer World: Sanntidsarbeide krever en annen type ledelse | Main | StudentUniverse gets a write-up in the New York Times »

Thursday, February 11, 2010

Comments

Du treffer spikeren på hodet der. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Spørsmålet er bare hva man skal gjøre.

Det blir for dumt at en politiker setter igang noe bare for å ta æren for å være "miljøvennlig" uten å analysere kostnadene.

Jeg ble fascinert av argumentasjonen til Bjørn Lomborg: http://www.ted.com/talks/bjorn_lomborg_sets_global_priorities.html.

Jeg tror du vil finne den interessant (hvis du ikke har sett den før)

Etter en uke med sortering må jeg si det gir en god følelse om ikke annet. Sorteringen gir meg en bevisstgjøring om hvor mye matavfall vi kaster og hvor mye plast vi forbruker. Jeg er fremdeles litt for kynisk til å tro at sorteringen gir oss en bedre verden, men den har gjort noe med mitt selvbilde som forbruker og som søppelprodusent. Det er en god start.

The comments to this entry are closed.