________________

 • Kurs i tenkning og skriving - for skrivere av viktige dokumenter
  Dette kurset hjelper kunnskapsteam å tenke strukturert rundt en problemstilling bidrar til raskere/bedre kunnskapsproduksjon og høyere gjenbruksverdi av intellektuell kapital i kunnskapsorganisasjoner. Kurset brukes av store statlige og private virksomheter hvor små beslutningsforbedringer gir store økonomiske eller samfunnsmessige utslag. Kundereferanser - Econ Analyse, Pöyry Consulting, DnB Shipping/Offshore/Logistikk, Fokus Bank, PwC, Statnett, Direktoratet for økonomistyring, Telenor.
 • Jazzcode in English
 • Be om et tilbud fra Jazzcode
  Klikk her eller ring Carl Størmer +4792280846 hvis du ønsker å få et uforpliktende tilbud fra Jazzcode
 • Informasjon om kurs og foredrag
  Les her om foredrag og kurs eller kontakt Carl Størmer på +4792280846 eller epost carl at jazzcode.com
 • Kurs: Lær å si det viktigste først
  Les mer om kurset Prepare, Produce, Present som Carl tilbyr profesjonelle team - analytikere, konsulenter og andre som forberedet beslutninger med store økonomiske konsekvenser. Referanse kunder DnB Bank, Pricewaterhouse Coopers, Pöyry, Stanett, Statoil, m.fl.
 • About Carl Stormer and jazzcode
 • Skryt fra norske kunder
  Hør korte YouTube videoer med norske kunder og publikum om JazzCode
 • Client testimonials (english)
  Video interview with clients (McKinsey, Oracle, Tine) talking about the JazzCode.
 • JazzCode references
  Check out past clients of the JazzCode.
 • JazzCode alumni
  Check out who has appeared with JazzCode

JazzCode Live

 • 0709_hstferie_i_usa_053
  JazzCode performances
My Photo

« Hyggelig melding fra en fornøyd kursdeltager | Main | Stor etterspørsel etter JazzCode! »

Monday, April 11, 2011

Comments

Pnk. 8 i brukeravtalen:

8.3

Bruk av fødselsnummer

For at Brukeren skal kunne logge seg på sin personlige Digipostkonto, må Brukeren benytte sitt fødselsnummer (11 siffer) samt et selvvalgt passord. For å få tilgang til Meddelelser hvor avsender har stilt høyere krav til sikkerhet må Brukeren logge på med sitt fødselsnummer og sin valgte autentiseringsløsning (BankID utsendt av hvilken som helst bank i Norge, eller annet tilsvarende sikkerhetsinstrument godkjent av Posten). Brukeren forplikter seg til å holde sine personlige opplysninger hemmelig for andre (jf. punkt 4.1 ovenfor). Posten er ikke ansvarlig for feil eller mangler med autentiseringsløsningen.

Digipost registrerer og oppbevarer Brukerens fødselsnummer i forbindelse med opprettelsen av Digipostkasse. Brukers fødselsnummer behandles utelukkende for autentisering av Brukeren og for å sikre at Brukeren er rett mottaker (identifisering) av Meddelelser fra offentlige myndigheter, virksomheter og organisasjoner som har tillatelse til å sende Meddelelser knyttet opp mot fødselsnummer som identifiseringsnøkkel.

Brukerens fødselsnummer vil ikke videreformidles, utleveres eller anvendes til andre formål enn Digipost med mindre den offentlige myndigheten, virksomheten eller organisasjonen har tillatelse til dette på annet grunnlag. Fødselsnummeret videresendes elektronisk i de tilfeller hvor en via en link i Digipost kan komme til en annen nettside og automatisk logges på.

Digipost benytter Posten Norge AS' adresseregister for å kunne koble Brukeren opp mot en fysisk adresse. Endrer Brukeren adresse hos Posten Norge AS, vil den fysiske adressen Brukeren knyttes opp mot i Digipost automatisk oppdateres.

Ja, du har bl.a. ikke fått med deg hele kontraktens punkt 8.3 som spesifiserer behandling av fødselsnummer.

Hei!

Vi har forståelse for at avtalevilkårene kan skape grobunn for skepsis. De må sees i lys av hensynet til brukeren og utviklingen av Digipost. Vi vil gjerne gjøre dem tydeligere der det er nødvendig. Foreløpig har vi laget følgende betraktninger: http://bit.ly/gVbuOk

Fødselsnummeret skal være safe. Det skriver de jo i klartekst:

"Brukerens fødselsnummer vil ikke videreformidles, utleveres eller anvendes til andre formål enn Digipost med mindre den offentlige myndigheten, virksomheten eller organisasjonen har tillatelse til dette på annet grunnlag. Fødselsnummeret videresendes elektronisk i de tilfeller hvor en via en link i Digipost kan komme til en annen nettside og automatisk logges på."

Hvis noen skal bruke fødselsnummeret må de altså ha tillatelse til dette via andre kanaler, og de må være offentlige (ser for meg Skatteetat, NAV og den typen virksomheter).

Takk for en veldig god og opplysende artikkel.

Angående Opt-out knappen så spurte jeg i går hvordan vi vil få beskjed fra digipost når den er implementert, men har fremdeles til gode å få et svar på det.

Jeg forhørte meg ang kryptering i løsningen. Svaret var at det var sikker protokoll mellom avsender og digipost samt digipost og mottaker.

Når jeg spør om hvordan krypteringen er internt var det et meget diffust svar som jeg fikk.

Leser man under "Hvordan er jeg forsikret mot at ansatte i Digipost får innsyn i mine dokumenter?" i FAQ så står følgende:

"Ansatte i Digipost har verken adgang til dine dokumenter eller personopplysninger. Et fåtall, sikkerhetsklarerte medarbeidere er autorisert til å vedlikeholde og korrigere kundeopplysninger."

Tja... dette kan tolkes flere veier, men så lenge det ikke er snakk om public/private key nøkler her (RSA) - og det er kun JEG som har den private nøkkelen - kan jeg anta at informasjonen som sendes ligger pip åpent for postens ansatte, begrenset til "Et fåtall, sikkerhetsklarerte medarbeidere".

Om jeg finner det aktuelt å sende pinkoder, poliser, og annen sensitiv informasjon?

Aldri i verden.

The comments to this entry are closed.